top of page

activitats infantils

Per  cultivar l’hàbit de llegir , la biblioteca porta a terme un programa de foment de la lectura per a totes les edats a través dels clubs de lectura;  contes;  teatre entre d’altres activitats. 

Considerem la lectura com una eina fonamental per l'aprenentatge, el desenvolupament i  el creixement de la persona.

Anualment  es proposen  les següents activitats de lectura i de reforç  per als alumnes de primària i secundària

 

Llegim teatre

Hem escollit el gènere de teatre per llegir  per els següents  motius:

En primer lloc perquè el teatre  és una activitat lúdica; un joc . Els nens ho saben ! I això pot convertir-se en un incentiu per llegir amb expressió i al mateix temps divertir-se.

El teatre es una eina fonamental per l'aprenentatge i l'adquisició de la llengua.

També, el teatre ensenya a escoltar. Sovint  els nens els costa escoltar, es distreuen fàcilment, quan fan teatre, els lectors han de tenir molt present que han d’estar atents al diàleg. Normalment els textos de les obres pensades per a ser representades per nens molt joves són molt dinàmics, les intervencions dels personatges, breus. Per això els nois i les noies han d’estar molt atens al diàleg, per tal d’intervenir-hi en el moment que calgui, i encara amb el ritme i l’expressió adequats.

El teatre és una activitat òptima per treballar la llengua, articular frases ben estructurades, amb un vocabulari correcte i divers, amb expressions i frases fetes que l’alumne aprèn, recorda i després reprodueix moltes vegades en la seva vida quotidiana de manera espontània.

El teatre és desinhibidor. Fent teatre, els alumnes trenquen alguns prejudicis que els costaria eliminar amb altres mètodes. En el transcurs de les sessions, de mica en mica van trencant el gel fins a aconseguir canviar d’actitud, sovint de forma remarcable.

Finalment ,l'objectiu d’aquest club de lectura es escollir obres de tants personatges com lectors. Treballar l'expressió oral: entonació ritme, modulació. Comprendre el personatge, l'acció i el lloc. Fer-nos una idea del l'argument i parlar del tema

 

 

Llegir per aprendre

 

 Ès un taller que relaciona la lectura amb l'aprenentatge. Mitjançant la lectura adquirim nous coneixement. Per això necessitem conèixer amb quina finalitat es llegeix. Quines estratègies lectores podem fer servir per millorar la comprensió i de quins recursos o tècniques ens podrem valdre per assentar el que s'ha comprès i llegit. Proposem un taller pràctic, basat amb textos de diversa tipologia i exercicis relacionats amb tècniques d'estudi. L'objectiu és ajudar als nens i nenes a desenvolupar recursos que serveixin per donar suport als  estudis.

Club Atrapallibres

El Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil (ClijCAT) convoca cada any el  Premi de Literatura Infantil «Atrapallibres», amb el propòsit d’estimular en els infants la lectura d’imaginació.

A tal efecte, una comissió d’experts en literatura per a infants ha seleccionat els llibres en català que presentem, en tres categories, en aquestes Bases a tots els centres de primària i biblioteques de Balears, Catalunya i País Valencià. 

D'octubre a maig   cal llegir tres llibres i després escollir el que ens hagi agradat més. Després de votar el Consell Català del llibre infantil i juvenil  ens envia  un diploma que  els acredita com a membres del Jurat i  ens dóna dret com a Biblioteca a participar en el sorteig de tres lots de llibres (segons participin en un grup, en dos o en tres), d’uns cinquanta títols cada lot, que concediran les editorials que hauran publicat els llibres més votats.

 

Calendari: d'octubre a maig

Sessions: Una sessió a la setmana

Mètode: lectura a casa i seguiment a la biblioteca

Categories:

 a) per a 9 anys d’edat

 b) per a  10 anys d’edat
c) per a 11 a 12 anys d’edat

bottom of page